Késedelmi kamat számítása

A régi és az új Ptk.-ban meghatározottak szerint a kamatmentes pénztartozásra vonatkozó törvényes vagy a felek által kikötött késedelmi kamat számítható ki.

Határidő-számítás

A napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megadott határidő számítható ki a munkaszüneti napok (ünnepek, munkanapcserék) figyelembevételével.

Céges iratok kitöltése

Ez a program a beírt adatok alapján gyorsan és egyszerűen létrehozza és letölthetővé teszi a cégbejegyzési eljáráshoz szükséges dokumentumok meghatározott körét Word-ben.

A késedelmi kamat számítása

Ez a honlap a régi és az új (2014. március 15-től hatályos) Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamat kiszámításhoz nyújt segítséget. A honlap segíti a jogalkalmazókat, hiszen az esedékessé váló (vagy akár a már több éve esedékessé vált) követelés kamattal növelt összegének kiszámítása időigényes feladat. Ezen könnyít a honlap elsősorban könyvelő, adótanácsadó, ügyvéd, bíró vagy cégvezető felhasználóknak, de természetesen bárki igénybe veheti magáncélra is a honlap szolgáltatásait.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlap a Ptk.-n alapuló pénzkövetelésekkel kapcsolatban használható, pénzügyi szervezetek kölcsönkonstrukcióihoz automatikusan nem. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a devizahitelesek elszámolással kapcsolatos egyes számszaki igényei nem ellenőrizhetők automatikusan.


A honlap a régi Ptk. 301. § (1) bekezdésében és 301/A. § (2) bekezdésében, valamint az új Ptk. 6:47. §-ában, 6:48. §-ában és 6:155. §-ában meghatározott, kamatmentes pénztartozásra vonatkozó késedelmi kamat kiszámításához nyújt segítséget.

A hivatkozott jogszabályhelyek szerint kell késedelmi kamatot számítani, ha a tartozás egyébként kamatmentes (régi Ptk. 301. § (1) bek., új Ptk. 6:48. § (1) bek.), tehát nincs kikötve ügyleti kamat, és a kötelezett késedelembe esett.

Példák:
1. Valaki 100.000,- forinttal tartozik, amelyre vonatkozóan a szerződő felek nem kötöttek ki ügyletikamat-fizetési kötelezettséget, csupán abban állapodtak meg, hogy a 100.000,- forintot 2013. szeptember 30. napjáig kell visszafizetni, erre azonban e határidőig nem kerül sor - ebben az esetben lehet követelni a késedelmi kamatot akkor is, ha késedelmi kamat fizetésében egyébként nem állapodtak meg.
2. A fenti példa előfordulhat károkozással kapcsolatos esetben is, amellyel kapcsolatban szem előtt tartandó, hogy a károkozáskor a károkozó azonnal késedelembe esik, azaz a kártérítés összegén felül kamat is követelhető attól a pillanattól.
3. Egyszeri adatbevitellel kiszámítható olyan összeg vonatkozásában is a késedelmi kamat összege, amely minden hónapban ugyanazon a napon válik esedékessé, de ezt az összeget az adós folyamatosan elmulasztja megfizetni. Ebben az esetben tehát a honlap "lépcsőzetesen" kiszámítja minden havi összeg vonatkozásában a késedelmi kamatot. Ilyen számítás esetén a késedelembe esés napja az a dátum, amikor a legelső összeget az adós nem fizette meg határidőben. Pl. ha egy díjat minden hónap 15. napjáig kell megfizetni, akkor késedelembe esés napjaként a legkorábban meg nem fizetett összegre vonatkozó évet, hónapot és a 16. napot kell megadni.

A Ptk. a késedelmi kamatra vonatkozó szabályai 4-5 évenként módosultak. E rendelkezések a rendszerváltást követően 1996-ban, majd 2000-ben, 2004-ben és 2013-ban változtak. A 2014. március 15-től hatályos új Ptk. a régi Ptk. 2013. július 1. napjától hatályos szövegének megfelelő kamatszámítási rendelkezéseket tartalmazza.


A kesedelmi-kamat.hu eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a kesedelmi-kamat.hu-n kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

A kamatkalkulator.hu Google Analytics programot használ statisztika készítéséhez. Cookie-kat (sütiket) ezen kívül a céges iratok elkészítéséhez használunk (az Ön böngészője megjegyzi a kitöltött adatokat) abból a célból, hogy a nem változó adatokat ne kelljen Önnek újból és újból kitöltenie.

kesedelmi-kamat.hu © 2017-2018

Az oldalcsoport további tagjai:
Határidő-számítás
Törvényfigyelő
Cégfigyelő