Késedelmikamat-kalkulátor - adatbevitel

A régi Ptk. 2013. július 1., az új Ptk. pedig 2014. március 15. óta tartalmazza a devizában fennálló követelésre vonatkozó törvényes késedelmi kamat szabályait, amelyek - álláspontunk szerint - a 2013. július 1. előtt kötött szerződésekre nem alkalmazhatók. Ezért ha törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni, akkor a kalkulátorban késedelembe esés legkorábbi dátumaként 2013-07-01 adható meg. (Bár nyilvánvalóan nem életszerű, hogy egy 2013-07-01-én kötött szerződés esetén ugyanaz a nap legyen a késedelembe esés napja.) Ugyanakkor a felek az ennél az időpontnál korábban megkötött szerződésben élhettek olyan kikötéssel, mely szerint a késedelmi kamat mértéke az Európai Központi Bank által meghatározott mindenkori euró alapkamattal (esetlegesen az annak növelt mértékével) megegyezik. A kalkulátorban ez beállítható, ebben az esetben a késedelembe esés napja lehet 2013. július 1-nél korábbi is. Jövőbeli teljesítési dátum megadása esetén nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem tudható előre, azon a napon mekkora lesz az euró alapkamata. Az Európai Központi Bank által megállapított euró alapkamat ezen a címen a "Fixed rate tenders - Fixed rate" oszlopban ellenőrizhető.

A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

A követelt tőkeösszeg

,- euró Töröl

A késedelembe esés napja

Jellemzően a teljesítési határidő utolsó napját követő nap. Károkozás esetén a kár bekövetkezésének pillanatától késedelemben van a károkozó.A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).A felek maguk kötötték ki a késedelmi kamat mértékét?

Mit jelent ez?

igen
nem

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?

A 2004. május 1., illetve 2013. július 1. napját követően és az új Ptk. szerint eltérően kell számolni a törvényes késedelmi kamatot akkor, ha a két szerződő fél vállalkozás (gazdálkodó szervezet).

igen
nem