Vegyeskamat-kalkulátor - adatbevitel

A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

A követelt tőkeösszeg

,- forint Töröl

A jogviszony kezdete

Például a szerződéskötés napja, kár bekövetkezésének napja stb.Az első, ügyleti kamattal érintett nap

Például a szerződés aláírását követő nap. (Ebben az esetben kattintson a "Jogviszony kezdete +1 nap gombra!)

A kikötött ügyleti kamat éves mértéke

Értelemszerűen csak szerődéses kapcsolatban lehet szó ilyen kamatmértékről.

%

Az esedékesség napja

Az a nap, amelyen - szerződéses jogviszony esetén - legkésőbb még szerződésszerűen sor kerülhet a teljesítésre (pl. fizetési határidő utolsó napja).A késedelembe esés napja

Jellemzően az esedékesség napját követő nap. (Ebben az esetben kattintson az "Esedékesség +1 nap" gombra!) Természetesen meg lehet adni egy tetszőleges dátumot is.

A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).A felek maguk kötötték ki a késedelmi kamat mértékét?

Mit jelent ez?

igen
nem

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?

A 2004. május 1., illetve 2013. július 1. napját követően és az új Ptk. szerint eltérően kell számolni a törvényes késedelmi kamatot akkor, ha a két szerződő fél vállalkozás (gazdálkodó szervezet).

igen
nem